Domov > Novinky > Obsah

PC polykarbonát plastovej surovinovej hmoty

Dec 26, 2020

PCová resina

S triedou spomaľovača horenie

Používa sa pre elektronické diely

Polycarbonate for Electrical Parts